Outsourcing IT

Firma XCORE oferuje stałą współpracę w zakresie serwisu sprzętu komputerowego i administracji sieci
Umowy serwisowe nie posiadają miesięcznego limitu godzin.
Wycena umowy serwisowej na podstawie ilości sprzętu komputerowego indywidualnie dla każdej firmy.

Umowa serwisowa zobowiązuje naszą firmę do:
◾ Max 3 godzinnego czasu reakcji na zgłoszoną awarię.
◾ Max 24 godzinnego czasu usunięcia awarii od momentu zgłoszenia.
◾ Bezpłatną usługę serwisu i w ramach której serwisant dokonuje przeglądu technicznego i napraw uszkodzonych podzespołów.
◾ Jeśli naprawa przekroczy 48 godzin podstawiamy sprzęt zastępczy
◾ Obsługę oddziałów Zleceniodawcy znajdujących się w Polsce na podstawie osobnych rozliczeń.
◾ Dbanie o sprawność działania sprzętu komputerowego.
◾ Stałe dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.
◾ Doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem.
◾ Bezpłatną usługę montażu i modernizacji sprzętu komputerowego w wypadku gdy podzespoły zostały zakupione w firmie XCORE.
◾ Przeprowadzanie szkoleń personelu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania
◾ Asystę techniczną i bieżącą pomoc przy eksploatacji systemu.
◾ Prowadzenie administracji systemów informatycznych, czyli m.in.: dbałość o prawidłowe działanie i bezpieczeństwo sieci, archiwizacja danych, kontrola antywirusowa,

Prosimy o kontakt email: rafal@xcore.com.pl tel 607156121